Huwa San - Strona główna Huwa-San ekologiczna dezynfekcja

Masz pytania? Prosimy o kontakt:
+48 34 363 16 98

Pozwolenie M.R. i R.W. nr S-253/11
Nowoczesny, inteligentny środek w produkcji ogrodniczej bez karencji bez pozostałości

Stosowanie w uprawach roślin sadowniczych, warzywniczych i ozdobnych w gruncie i pod osłonami w formie opryskiwania lub doglebowo.
Podnosi odporność roślin na stresowe warunki środowiska, ogranicza występowanie chorób, przyspiesza gojenie ran i regenerację roślin po uszkodzeniach oraz zabezpiecza przed infekcjami.

Huwa San TR50 - wycofano pozwolenie M. R.i R.W. do stosowania środka w uprawach, posiada pozwolenie URPL nr 4236/10 do zapewnienia higieny w uprawie i przechowywaniu roślin