Huwa San - Strona główna Huwa-San ekologiczna dezynfekcja

Masz pytania? Prosimy o kontakt:
+48 34 363 16 98

drukuj favicon

www.huwasan.pl  /   Sektor medyczny

Sektor medyczny

Dział w przygotowaniu ....
Przepraszamy i zapraszamy wkrótce.

Huwa San TR 50 w eliminacji chorobotwórczych bakterii - Publikacje w świecie

W pracy ‘Skażenie pomieszczeń i sprzętu szpitalnego przez gronkowca złocistego (Staphyllococus aureus): porównanie skuteczności tradycyjnych metod i nadtlenku wodoru”, opublikowanej przez Frencha i in. (2004) na łamach American Soc. for Microbiology Autorzy, podsumowując swoje badania, uważają nadtlenek wodoru stosowany do zamgławiania, jako bardzo skuteczną metodę odkażania pomieszczeń, mebli i sprzętu w szpitalach.

W pracy “Odkażanie pomieszczeń przez ich zamgławianie nadtlenkiem wodoru jako efektywna metoda minimalizacji prątka gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis), opublikowanej przez Kahnert i in. (2005) na łamach Letters in Applied Microbiology, autorzy podkreślają, że jest to bardzo skuteczna metoda redukcji i eliminacji prątka gruźlicy z pomieszczeń.


do pobrania: Karta charakterystyki