Huwa San - Strona główna Huwa-San ekologiczna dezynfekcja

Masz pytania? Prosimy o kontakt:
+48 34 363 16 98

drukuj favicon

www.huwasan.pl  /   Kosmetyka i farmaceutyka

Kosmetyka i farmaceutyka

Zobacz film: Wykorzystnie Huwa San w produkcji kosmetyków.

informacje ogólne

Kosmetyka - informacje ogólne

zalety technologii

 • biodegradowalny, w wyniku rozkładu powstaje tlen i woda,
 • nie pieni się,
 • bezwonny i bezbarwny,
 • łatwo rozpuszczalny w wodzie,
 • aktywny w szerokim zakresie temp. do 90°C,
 • długotrwałość działania do 72 godz. pozwala zabezpieczyć przerwy weekendowe,
 • wysoka skuteczność nawet przy małych stężeniach, patogeny ani ich formy zmutowane nie uodparniają się na jony srebra,
 • nie wymaga spłukiwania, nie pozostawia toksycznych pozostałości.

sposób użycia

 • Dezynfekcja zbiorników magazynowych
 • Dezynfekcja materiałów
 • Dezynfekcja rurociągów / zbiorników
 • Dezynfekcja wody procesowej
 • Usuwanie biofilmu z instalacji uzdatniania wody

Najpierw umyć i spłukać wodą. Spryskać 1% roztworem. Pozwolić na działanie przez przynajmniej 20 minut. Jeśli to konieczne przetrzeć do sucha dezynfekowane powierzchnie i odłogi. Nie spłukiwać.

W pierwszej kolejności oczyścić i wypłukać wodą. Zanurzyć materiał w 1% roztworze na przynajmniej 20 minut. Nie spłukiwać.

Najpierw oczyścić i wypłukać wodą. Wypełnić rurociągi / zbiorniki roztworem o odpowiednim stężeniu. Zalecane stężenia, w zależności od temperatury wody:
- temperatura wody > 30 °C: 0,1% (1 litr na 1000 litrów wody)
- temperatura wody < 30 °C: 0,3% (3 litry na 1000 litrów wody)

Czas dezynfekcji, min.:
- 30 minut przy cyrkulacji
- lub 1 godzina bez przepływu.

Po dezynfekcji:
- rurociągi opróżnić i wypłukać czystą wodą.
- zbiorniki opróżnić i nie spłukiwać.

W zależności od warunków lokalnych i jakości stosowanej wody należy zastosować stężenie Huwa-Sanu w granicach od 10ppm do 100ppm. Przeciętnie stosuje się od 30ppm do 50ppm.

Kontrola stężenia:
Stężenie Huwa-San w wodzie można sprawdzić za pomocą pasków testowych.

Efektywność procesu zależy od warunków lokalnych i rzeczywistej warstwy biofilmu (ilości mikroorganizmów). Badania Huwa-San TR50 przeprowadzone w warunkach modelowych (użyto biofilm o koncentracji początkowej 3045 pg ATP/cm2).

Rezultaty:
- stężenie 2%, cyrkulacja, redukcja biofilmu po 1 godz. 97,2%
- stężenie 4%, warunki statyczne, redukcja biofilmu po 16 godz. 99,9% (redukcja log 3)
- stężenie 2%, cyrkulacja, redukcja biofilmu po 16 godz. 99,9% (redukcja log 3)
- stężenie 4%, warunki statyczne, redukcja biofilmu po 1 godz. 94,7%

W warunkach praktycznych użycie roztworu o stężeniu 0,1% do 2% z cyrkulacją dawało zadowalające rezultaty już po 1 godzinie.

alecane parametry (alternatywnie):
- warunki statyczne 4% roztwór Huwa-San TR50, czas kontaktu 16 godz.
- z cyrkulacją, 2% roztwór Huwa-San TR50, czas kontaktu 1 godz.

Po dezynfekcji:
rurociągi/instalację opróżnić i wypłukać czystą wodą, sprawdzić czystość membran.

zalety stosowania

HUWA-SAN TR50 użyty jako preparat odkażający jest znakomitym, skutecznym rozwiązaniem dla dezynfekcji Cleaning In Place (CIP). Jest bezpieczny dla użytkowników, w trakcie stosowania nie wydzielają się  substancje chemiczne jak również jest bezzapachowy.

Oczywiście ważnym jest, aby utrzymać koszty Cleaning In Place na najniższym możliwym poziomie. Huwa-San TR50  jest znakomitym produktem, który bezpośrednio obniża koszty z uwagi na:

 1. większości zastosowań nie jest niezbędne spłukanie produktu, co oszczędza czas.
 2. Nie są wymagane żadne specjalne temperatury, w których można stosować produkt.
 3. Z uwagi na swoje wyjątkowe działanie oksydujące dostarcza własną energię mechaniczną.

Poza kosztami bezpośrednimi, czyszczenie ma również swoje ukryte koszty, które powstają np. z powodu korozji sprzętu z uwagi na agresywne chemikalia, jakie zwykle są stosowane. 
HUWA-SAN® nie ma prawie żadnego wpływu na jakość stali nierdzewnej, co znacząco przedłuży czas przydatności do użytku stosowanego sprzętu i w konsekwencji zredukuje koszty.

Z uwagi na "opóźnione działanie magazynowe" HUWA-SAN TR50 będzie chronić produkty kosmetyczne przed ponowną infekcją przez długi okres czasu, czego nie potrafią zwykły nadtlenek wodoru albo inne toksyczne tradycyjne środki dezynfekujące. Jest aktywny przez 72 godziny - zabezpiecza przerwy weekendowe. Długotrwały efekt działania oraz znacznie mniej toksycznego ścieku to efekty działania mające ogromne znaczenie w procesie produkcji.

HUWA-SAN TR50 ma wielu tradycyjnych "konkurentów" w procesie produkcji kosmetyków. Jednakże te produkty zawierają substancje toksyczne. Oznacza to, że te produkty albo należy spłukać wodą po zastosowaniu, bądź nie należy ich nigdy stosować bezpośrednio w kontakcie z produktami kosmetycznymi z uwagi na ryzyko zdrowotne. HUWA-SANTR50 rozkłada się na wodę i tlen, a więc nie ma potrzeby, aby potem spłukiwać go wodą. Oznacza to, że powierzchnie, na których używa się HUWA-SANTR50 są ochronione przed ponowną infekcją.

Tworzenie się "odkażającego działania magazynowego" HUWA-SAN®   będzie  przez długi czas poprawiać ogólne warunki higieniczne wewnątrz fabryki pomagając zapobiegać infekcji i ponownej infekcji przez  relatywnie długi czas, czego konwencjonalne środki dezynfekujące nie potrafią z uwagi na krótkotrwałą ich efektywność. 

Huwa San TR 50 w eliminacji chorobotwórczych bakterii - Publikacje w świecie

W pracy ‘Skażenie pomieszczeń i sprzętu szpitalnego przez gronkowca złocistego (Staphyllococus aureus): porównanie skuteczności tradycyjnych metod i nadtlenku wodoru”, opublikowanej przez Frencha i in. (2004) na łamach American Soc. for Microbiology Autorzy, podsumowując swoje badania, uważają nadtlenek wodoru stosowany do zamgławiania, jako bardzo skuteczną metodę odkażania pomieszczeń, mebli i sprzętu w szpitalach.

W pracy “Odkażanie pomieszczeń przez ich zamgławianie nadtlenkiem wodoru jako efektywna metoda minimalizacji prątka gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis), opublikowanej przez Kahnert i in. (2005) na łamach Letters in Applied Microbiology, autorzy podkreślają, że jest to bardzo skuteczna metoda redukcji i eliminacji prątka gruźlicy z pomieszczeń.

Huwa San TR 50 - Kosmetyka i farmaceutyka

zobacz referencjehuwa sanzłóż zamówieniehuwa sanmasz pytania?


do pobrania: Informator - Dział kosmetyka i farmaceutyka.
do pobrania: Karta charakterystyki
do pobrania: Spektrum działania Huwa San
do pobrania: Załącznik do decyzji
do pobrania: List referencyjny - Cederroth                     do pobrania: Ulotka informacyjna